Persoonlijke gegevens

*
*
*
*
*
*

Functie

*
*

Bijlagen

*
Privacy statement
Dit privacy statement van Talentboost legt uit wat we met jouw persoonsgegevens doen, ongeacht of we je helpen bij het vinden van een baan; onze relatie met je voortzetten nadat we een functie voor je hebben gevonden; een dienst aan je verlenen dan wel een dienst van je ontvangen; jouw gegevens gebruiken om je om assistentie te vragen met betrekking tot een van onze kandidaten, of als je onze website bezoekt.We omschrijven in dit privacy statement welke activiteiten wij verrichten en met welk doel, hoe we in dat kader jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Met het oog op relevante wetgeving op gegevensbescherming, (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) (de "AVG")), is de verwerkingsverantwoordelijke, Talentboost gevestigd te Breda (hierna in dit privacy statement te noemen "Talentboost" of "wij"), gevestigd aan de Ceresstraat 13 te Breda (4811 CA). Te bereiken via telefoonnummer 06-23603009, per e-mail via sandra@ talentboost en via website https://talentboost.nu

Talentboost levert de volgende diensten: Uitzending en detachering; Werving & selectie; Interim management; Executive search; Consultancy; Payroll services ,Recruitment Process Outsourcing (RPO) en coaching. 

Privacy is belangrijk voor ons; we verbinden ons ertoe jouw recht op privacy met betrekking tot de verwerking door ons van jouw gegevens te beschermen en te waarborgen.
Dit privacy statement is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken binnen de volgende categorieŽn: Kandidaten (waaronder in dit privacy statement worden begrepen: sollicitanten, vrijwilligers, stagiaires, bij cliŽnten geplaatste werknemers), cliŽnten, leveranciers, derden (met wie we contact op zouden kunnen nemen om meer te weten te komen over onze kandidaten, zoals referenties) en websitegebruikers.
Het is belangrijk je erop te wijzen dat het mogelijk is dat we dit privacy statement kunnen wijzigen. Wij verzoeken je deze pagina op onze website te bezoeken om op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen.
De algemene juridische grondslag waarop wij ons baseren voor de verwerking van persoonsgegevens is die voor zowel kandidaten, cliŽnten en leveranciers van het gerechtvaardigd belang. Verder baseren wij ons op de grondslag Ďnoodzaak voor de uitvoering van een overeenkomstí en Ďtoestemmingí, waar dit van toepassing is. De in dit privacy statement beschreven activiteiten zijn er op gericht je een zoveel mogelijk toegespitste en efficiŽnte dienst aan te bieden. Je hebt echter steeds het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens op deze gronden.
Er is bij onze dienstverlening geen sprake van besluitvorming, die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerkingen zonder menselijke tussenkomst.
In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht jouw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met jouw informatie doen, zal deze toestemming steeds zijn gebaseerd op basis van een actieve opt-in handeling van jou. Steeds geldt daarbij het volgende:
 • jouw toestemming moet vrij zijn gegeven, dus vrij van enige vorm van druk;
 • je moet weten waar je mee instemt Ė dus zorgen we ervoor dat we je voldoende informatie geven, onder meer in dit privacy statement;
 • je behoudt de controle over de verwerkende activiteiten waarvoor je toestemming geeft en de verwerkende activiteiten waarvoor je geen toestemming geeft;
 • je hebt altijd het recht om jouw toestemming voor deze activiteiten in te trekken door contact met ons op te nemen, of bijvoorbeeld door in een e-mail van ons een unsubscribe-link aan te klikken of een unsubscribe-checkbox aan te vinken.
De toestemming die je op deze manier geeft of intrekt houden wij bij, tenzij je ons verzoekt al je gegevens te verwijderen of de wettelijke bewaartermijn is verstreken en wij niet langer gerechtigd zijn de gegevens te bewaren zonder jouw toestemming, die geldig is tot 1 jaar na verstrekking.

Beschrijving van verwerkingen van persoonsgegevens door Talentboost.

Hieronder hebben wij per categorie opgenomen, welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij deze verwerken, voor welke doelen wij deze nodig hebben, met wie wij mogelijk persoonsgegevens delen, en hoe wij de grondslag per categorie onderbouwen.

Kandidaatgegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van kandidaten?
In het kader van onze dienstverlening worden van kandidaten persoonsgegevens vastgelegd. We leggen deze gegevens ook vast om jou als kandidaat informatie toe te sturen over vacatures, diensten, activiteiten of nieuws door Talentboost. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw voorkeuren. Jouw contactgegevens worden niet aan derde partijen ter beschikking gesteld voor marketingdoeleinden. Als je bezwaar hebt tegen het ontvangen van informatie, dan kun je je afmelden via onderstaande contactgegevens of via alle beschikbare afmeldmogelijkheden op onze websites.

Als je een profiel invult en/of ons een CV verstrekt, dan worden deze gegevens opgenomen in onze database en ter beschikking gesteld aan onze medewerkers. Je profiel wordt alleen ter beschikking gesteld aan onze klant indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, bij voorbeeld in een sollicitatieprocedure. Om je de best mogelijke vacatures en mogelijkheden te kunnen bieden die optimaal op jou zijn afgestemd, is het nodig dat we bepaalde informatie over je verwerken. We vragen je uitsluitend om details die van belang zijn voor onze dienstverlening, zoals jouw naam, leeftijd, contactgegevens, details over jouw opleiding, arbeidsverleden, omstandigheden en interesses (en uiteraard kunt je er zelf voor kiezen om nog meer relevante informatie met ons te delen). Wij vertrouwen erop dat je je gegevens op eigen initiatief up‐to‐date houdt en dat minimaal iedere zes (6) maanden doet, in het bijzonder als je contactgegevens gewijzigd zijn.

Deze informatie is vereist om als kandidaat ingeschreven te kunnen worden:

E-mail adres
(Roep)naam

De volgende informatie is optioneel:

Achternaam
Geslacht (M/V)
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
LinkedIn profiel
Curriculum vitae informatie over opleiding, stages en werkervaring, arbeidsverleden, persoonlijke informatie
Vacature categorie (b.v. marketing, finance, facilitair, horeca, zorg etc)
Dienstverband categorie (vast/tijdelijk/stage/vrijwilliger)
Vragen/opmerkingen

Regelmatig ontvangen wij in het CV van kandidaten of in gesprekken of per e-mail ongevraagd persoonlijke gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld:

Sekse/gender;
Pasfoto in CV
Presentatie (vlog) filmpje (link naar o.a. vimeo, youtube)
Godsdienst (evt. n.a.v. grondslag in advertenties klant)
Leeftijd
Nationaliteit, staatsburgerschap, geboorteplaats
Burgerlijke staat
Eventuele kinderen (met leeftijden en namen)
Hobby's
Links naar Social media profielen (LinkedIn, Facebook)
Gegevens over testen, cursussen en diploma's, opleidingsgegevens
Gegevens over beschikbaarheid en verlof
Referenties, referentiedetails, en getuigschriften in het kader van de geschiktheid
Werkvergunning nodig of niet
Details over jouw huidige salaris, pensioenen en voordeelregelingen;
Informatie over jouw interesses en behoeften met betrekking tot toekomstig werk, beide zowel direct als indirect verzameld, bijvoorbeeld uit bekeken vacatures, of artikelen die je op onze website gelezen hebt;
Aanvullende informatie die je aan ons vertelt;
Aanvullende informatie die wordt verstrekt door de door jou aan ons opgegeven referenties.

Bovengenoemde informatie minimaliseren wij waar mogelijk; echter alle informatie die aan ons is verstrekt in CVís of andere elektronische communicatie laten wij intact. Door deze informatie of referenties aan ons te verstrekken stem je daar mee in. Wij mogen je BSN-nummer, kopie rijbewijs en/of paspoort/identiteitsbewijs niet verwerken en verzoeken je dus deze informatie niet aan ons te verstrekken.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van kandidaten?
We verzamelen persoonsgegevens van kandidaten hoofdzakelijk op drie manieren:

Persoonsgegevens die je ons verstrekt
Om jou de dienstverlening te kunnen bieden die optimaal op jou is afgestemd, heeft Talentboost bepaalde informatie over jou nodig. Daarmee zijn we in staat je te voorzien van de voor jou meest kansrijke mogelijkheden.

Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om:
 • je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert).
 • je te benaderen voor commerciŽle aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor je interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor heeft aangemeld (opt-in).
 • je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentie checks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Er zijn tal van manieren waarop je informatie met ons kunt delen, bijvoorbeeld:

Het achterlaten van je gegevens op de website van Talentboost of via een sollicitatieformulier, als onderdeel van het aanmeldproces;
Het mailen van je CV aan een Talentboost consultant of door een Talentboost consultant geÔnterviewd worden en/of het achterlaten van een geprint CV bij een interview;
Invoeren van jouw persoonlijke details op de website van Talentboost; of
Het volgen, posten of liken van berichten op social media waarop Talentboost actief is, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+,
Het inschrijven via berichten services zoals onze mailinglijst, IFTTT of RSS-feed.

Persoonsgegevens die we van derden ontvangen
We ontvangen tevens persoonsgegevens over onze kandidaten van andere bronnen. Afhankelijk van de relevante omstandigheden zou dit kunnen gaan om persoonsgegevens die in de volgende situaties ontvangen zijn:

Van je referentiepersoon;
Van onze cliŽnten;
Als je ons op LinkedIn volgt of met ons Linkt, op Facebook Ďliketí of ons op Twitter Ďvolgtí, dan ontvangen we jouw persoonlijke informatie van deze platforms. 
We kunnen informatie vergaren door op openbare bronnen van derden naar kandidaten te zoeken, zoals op LinkedIn en andere vacaturesites;

Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van kandidaten nodig?
De belangrijkste reden voor het gebruiken van jouw persoonlijke gegevens is om je te helpen werk of andere functies te vinden die bij je zouden kunnen passen. Hoe meer informatie we over je, jouw vaardigheden en ambities hebben, hoe beter we onze diensten op je af kunnen stemmen.

Met wie delen we de persoonsgegevens van kandidaten?
We zullen jouw informatie in hoofdzaak delen met mogelijke werkgevers om zo jouw kansen te vergroten om de baan te vinden die je wilt. 

Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van kandidaten
Omdat je bij je inschrijving jouw gegevens aan ons verstrekt hebt om voor jou een baan of een inzet-opdracht te vinden, gaan wij ervan uit dat je ons daarmee toestemming verleent om jouw gegevens te verzamelen en jouw persoonsgegevens te gebruiken om je, op basis van de gebruiksvoorwaarden op onze website(s), onze recruitmentdiensten aan te bieden of leveren, deze gegevens te delen met potentiŽle werkgevers en jouw vaardigheden te toetsen aan onze vacaturebank.

CliŽntgegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van cliŽnten?
Ben je een klant van Talentboost, dan is het nodig dat we informatie over jou of personen binnen jouw organisatie verwerken terwijl we je diensten verlenen zoals: (i) vinden van kandidaten die bij jouw organisatie passen; (ii) het verlenen van Recruitment Process Outsourcing ("RPO") diensten. De hoeveelheid gegevens die we over cliŽnten verzamelen is in feite zeer beperkt. Over het algemeen hebben we alleen jouw contactgegevens nodig, of de gegevens van individuele contactpersonen binnen de organisatie (zoals hun namen, telefoonnummers en e-mailadressen) om ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van cliŽnten?
We verzamelen persoonsgegevens van cliŽnten op drie manieren:

Persoonsgegevens die we direct van jou ontvangen
We delen hetzelfde doel Ė zorgen dat je het best mogelijke personeel voor jouw organisatie werft. We ontvangen op twee manieren gegevens direct van je:

Indien je proactief contact met ons opneemt, doorgaans per telefoon of e-mail; en/of
Indien wij contact met jou opnemen, ofwel per telefoon ofwel per e-mail, of via meer in het algemeen via de commerciŽle activiteiten van onze medewerkers.

Persoonsgegevens die we derde andere bronnen ontvangen
Het is mogelijk dat we meer informatie over je of jouw collegaís zoeken via andere bronnen, over het algemeen via marktonderzoek of andere vormen van marketingintelligentie, waaronder:

Via marktonderzoek van een derde partij en/of het analyseren van online en offline media (hetgeen we zelf zouden kunnen doen, maar waarvoor we ook een andere organisatie zouden kunnen inhuren);
Via een deelnemerslijst op relevante evenementen; en
Via een beperkt aantal andere bronnen en derden (bijvoorbeeld via onze kandidaten voor zover ze ons jouw gegevens verstrekken om als referentiepersoon voor hen op te treden).

Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van cliŽnten nodig?
De belangrijkste reden voor het gebruiken van gegevens van cliŽnten is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. Het kan gaan om: (i) het communiceren over kandidaten van wie we denken dat ze bij jou of jouw organisatie passen en die we graag aan je willen voorstellen; (ii) het communiceren met je in het kader van de uitvoering van onze RPO-dienstverlening.

Met wie delen we de persoons gegevens van cliŽnten?
We zullen jouw gegevens uitsluitend verwerken om de met jou contractueel overeengekomen afspraken te kunnen nakomen: (i) er voor te zorgen dat we je een geschikte pool van kandidaten aanbieden; (ii) het communiceren met jou in het kader van de uitvoering van onze RPO-dienstverlening.

Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van cliŽnten
Om te kunnen garanderen dat we je de best mogelijke dienst verlenen slaan we jouw persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van individuele contacten binnen jouw organisatie op en houden we verslagen bij van onze gesprekken, bijeenkomsten, geregistreerde vacatures en plaatsingen. Van tijd tot tijd kunnen we je vragen deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dit gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst; daarnaast hebben wij daarbij een gerechtvaardigd belang om onze recruitmentdiensten te kunnen uitvoeren.

Leveranciersgegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van leveranciers?
We hebben over onze leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. We hebben contactgegevens van relevante personen binnen jouw organisatie nodig zodat we met je kunnen communiceren, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Tevens hebben we andere informatie van je nodig, zoals jouw bankgegevens, zodat we je kunnen betalen voor de diensten die je verleent (indien dit onderdeel is van de contractuele overeenkomsten tussen ons). Het is mogelijk dat we tevens aanvullende informatie opslaan die iemand binnen jouw organisatie met ons gedeeld heeft; wij doen dat alleen indien dit relevant is voor het onderhouden van de leveranciersrelatie.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van leveranciers?
We verzamelen jouw persoonsgegevens tijdens onze samenwerking.

Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van leveranciers nodig?
De belangrijkste reden voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt.

Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van leveranciers
We gebruiken en slaan de persoonsgegevens van individuele personen binnen jouw organisatie onder de rechtsgrond het uitvoeren van de overeenkomst om het ontvangen van jouw diensten als een van onze leveranciers te faciliteren.

Derden die ons informatie over kandidaten verstrekken, zoals referenties

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van derden, zoals referenties?
We vragen uitsluitend om zeer basale contactgegevens, zodat we contact met je kunnen opnemen voor een referentie. Alles wat we nodig hebben van referentiepersonen is bevestiging van wat je reeds weet over onze kandidaat, zodat deze de baan die hij/zij graag wil hebben kan bemachtigen. Om een referentiepersoon te bevragen, hebben we de contactgegevens van de referentiepersoon nodig (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer).

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van derden, zoals referenties?
We verzamelen jouw contactgegevens uitsluitend wanneer een kandidaat of personeelslid jouw naam opgeeft als referentiepersoon.

Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van derden, zoals referenties, nodig?
We gebruiken de persoonsgegevens van referenties om onze kandidaten te helpen een passende baan te vinden. Als we hun details en kwalificaties kunnen verifiŽren, kunnen we ervoor zorgen dat ze goed gematcht worden aan potentiŽle werkgevers.  

Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van derden, zoals referenties
Als een kandidaat of aspirant-personeelslid je heeft opgegeven als een van zijn referenties, dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen voor een referentie. Dit is onderdeel van procedure voor kwaliteitsgarantie en daarom achten wij dit noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen als een organisatie die recruitmentdiensten aanbiedt.

Website-gebruikers

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van website gebruikers?
Wanneer je onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, is het mogelijk dat we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we gegevens verzamelen omdat je ons deze verstrekt. Dat doen we om jouw ervaring met onze website te kunnen verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie over de wijze waarop je onze website gebruikt, jouw IP-adres, de frequentie waarmee je onze website bezoekt, de wijze waarop je door de inhoud van de website bladert, jouw browsertype, de locatie vanwaar je onze website bekijkt, de taal waarin je onze website bekijkt en de tijdstippen waarop onze website het populairst is. Een aantal elementen van deze gegevens hebben we nodig zodat we kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens je of anderen. Je kunt onze website gewoon gebruiken zonder dat je persoonsgegevens aan ons verstrekt; je hebt steeds de keuze of je je persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt ook aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

We kunnen geaggregeerde gegevens over bezoekers en gebruikers van onze website aan klanten verstrekken (zoals het aantal cvís in een database, of het aantal bezoekers van een website) en voor andere rechtmatige doeleinden, die nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Deze gegevens bevatten geen informatie die het mogelijk maakt natuurlijke personen te identificeren. Op onze website(s) tref je een aantal webkoppelingen aan naar andere websites, zoals bijvoorbeeld social media. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, kunnen we geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties op hun website(s). Lees hiervoor het privacy-statement van de website die je bezoekt.

Als je je op de website aanmeldt, word je geregistreerd als gebruiker. Je kunt jouw gegevens op elk gewenst moment verwijderen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die staan vermeld aan het eind van dit privacy statement. 

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Het beschermen van jouw informatie is belangrijk voor ons. Daarom hebben we de nodige maatregelen getroffen die erop gericht zijn ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wij hebben geborgd dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is voor onze dienstverlening die daadwerkelijk toegang tot de informatie nodig hebben. Op onze medewerkers rust ook een geheimhoudingsverplichting ook van jouw persoonsgegevens. Deze beveiligingsmaatregelen zijn gebaseerd op ons privacy en securitybeleid en wordt regelmatige geŽvalueerd en waar nodig aangepast.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Zodra je je persoonsgegevens aan ons verstrekt voor een sollicitatieprocedure, vernietigen wij deze binnen vier (4) weken na afronding van de sollicitatieprocedure omdat deze daarna niet meer noodzakelijk zijn, tenzij je ons bij je inschrijving toestemming hebt verleend je gegevens voor de duur van een (1) jaar te bewaren. Indien je ons verzoekt je persoonsgegevens te verwijderen, of als we gedurende een periode van 1 jaar geen betekenisvol contact met je hebben gehad, zullen we jouw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen. De persoonsgegevens van cliŽnten en/of leveranciers zullen wij verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn voor het leveren van de dienstverlening, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze langer te bewaren.

Hoe krijg je toegang tot, wijzig je of trek je persoonsgegevens die je met ons gedeeld had in?

Je hebt ter bescherming van je persoonsgegevens verschillende wettelijke rechten met betrekking tot deze gegevens. Om hierover met ons te spreken, vragen wij je contact met ons op te nemen. We doen ons best onverwijld op jouw verzoek te reageren. Hou er rekening mee dat we mogelijk een verslag van onze communicatie met je bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die je opwerpt op te lossen.

Recht op het intrekken van toestemming

Wanneer we jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld om jouw geschiktheid voor bepaalde functies te toetsen) of om je advertenties te sturen hebben verkregen, heb je het recht op elk gewenst moment jouw toestemming in te trekken.

Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens

Je hebt op elk moment het recht ons te vragen welke informatie we over je bewaren en kunt je ons vragen deze informatie aan te passen of bij te werken. In zoín geval kunnen we aan jouw verzoek voldoen, of, in aanvulling daarop een van de volgende dingen doen:

We zouden je kunnen vragen jouw identiteit te verifiŽren, of vragen om meer informatie over jouw verzoek; en
Waar we daar wettelijk het recht toe hebben, zouden we jouw verzoek kunnen afwijzen. In dat geval zullen we altijd uitleggen waarom we dat doen.

Recht op verwijdering

In bepaalde gevallen heb je het recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te ďwissenĒ. We zullen binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren (hoewel we in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen) en zullen het alleen met je oneens zijn indien bepaalde beperkende voorwaarden van toepassing zijn. Indien we akkoord gaan met jouw verzoek, zullen we jouw gegevens verwijderen, maar nemen we over het algemeen aan dat je wilt dat we jouw naam noteren op een lijst met personen die er de voorkeur aan geven niet door ons benaderd te worden. Op deze wijze minimaliseren we de kansen dat in de toekomst contact met je opgenomen wordt mochten jouw gegevens in op zichzelf staande omstandigheden verzameld worden. Indien je liever niet hebt dat we dit doen, kunt je dit aangeven.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Indien je wenst, heb je het recht om jouw data van ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. We zullen je hierbij helpen Ė ofwel door de gegevens als je dit vraagt direct voor je over te dragen, ofwel door je te voorzien van een kopie in een veel gebruikt machinaal leesbaar formaat.

Recht op bezwaar en klacht

Als we jouw gegevens verwerken omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, zonder dat er sprake is van toestemming of een uitvoering van een overeenkomst, en je het hier niet mee eens bent, dan heb je het recht om hiertegen bezwaar te maken. We zullen binnen 30 dagen op jouw bezwaar reageren. Ook heb je, als daarvoor aanleiding bestaat, het recht om een klacht bij ons in te dienen over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij zullen je dan zo spoedig mogelijk gemotiveerd antwoord geven.

Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer details hierover vind je bij de contactdetails hieronder.

Contact details

Talentboost is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Via deze contactgegevens kun je contact opnemen om:

toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt of; deze te wijzigen of in te trekken; het indienen van klachten, of indien je misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke informatie van jou en/of andere personen vermoedt;
om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken (wanneer toestemming de juridische grond is waarop we jouw persoonsgegevens verwerken); opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit privacy statement.

Talentboost
Ceresstraat 13
4811 CA Breda
telefoonnummer 06-23603009

e-mail sandra@talentboost.nu 
website https://talentboost.nu

Wil je je jouw voorkeuren voor berichtgeving bijwerken?

Dit kun je doen door ons te mailen op sandra@talentboost.nu

Hoe kun je contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in Nederland

Indien je na het maken van bezwaar en/of indienen van een klacht bij Talentboost niet tevreden bent met de wijze waarop wij je klacht hebben behandeld, kun je op elk moment een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan je doen via de website van de autoriteit.

De Autoriteit Persoonsgegevens. je kunt op de volgende manieren contact opnemen:

Telefonisch: 0900 - 2001 201. In de middag is dit een ander telefoonnummer: 088 - 1805 250.
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Per post: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht...
Ik heb de voorwaarden gelezen